FEATURED ARTICLE

 

Posilování ?ínského mlékárenského pr?myslu prost?ednictvím inovací a restrukturalizace ?et?zce globálních zku?eností spole?nosti Yili

PR Newswire  2018-09-14 22:29:00

WAGENINGEN, Nizozemí, 14. zá?í 2018 /PRNewswire/ -- M?sto Wageningen v Nizozemsku, které je nazýváno ?M?stem p?írodních v?d", bylo sv?dkem bou?e mozk? mezi zástupci z ?íny a Nizozemí. Dne 12. zá?í zde probíhala modernizace ?innosti Evropského inova?ního centra Yili na téma ?Umo?n?ní...

Full Story »

Comments

No Comments
Your name: *
Email:
Comment: *
 
Share
submit to reddit
Expedia.com